Omgevingsmanagement

Locaties bevinden zich vaak in een complexe omgeving van bestemmingen, vergunningen, regels, eisen en procedures en bovendien een web van belangen. Wij kennen deze omgeving en vinden voor u de juiste weg hierin.Omgevingsmanagement1

Zo verzorgen we voor u de benodigde bestemmingswijzigingen, vergunningsaanvragen en milieuonderzoeken (bodem, water, flora en fauna). Daarnaast brengen we de publieke en maatschappelijke omgeving in beeld. We hebben een brede ervaring in de benadering van publieke partijen. Wij zorgen voor de benodigde draagvlak voor uw project.