Locatie

Wij brengen de locatiespecifieke kenmerken in beeld. We richten ons hierbij eerst op de juridische en economische kenmerken. Publiek en privaatrechtelijk onderzoek maken hiervan onderdeel uit. Daarna richten we ons op de kenmerken van het vastgoed: de opstallen en het kavel.

Locatie