Wat we doen

Wij zijn uw ontwikkelingsmanager bij het ontwikkelen van een realistische en financieel haalbare invulling van uw locatie. Ontzorgen en waarde toevoegen, dat is wat we voor u doen.

5 Factoren zijn essentieel om een succesvolle (her)ontwikkeling mogelijk te maken. Locatie, Omgevingsmanagement, Markt, Financiele haalbaarheid en Financiering. Ons stoplichtmodel geeft deze weer en brengt de bijbehorende producten in beeld. Wij managen deze 5 factoren van conceptfase tot en met realisatiefase. Indien nodig werken wij samen met een aantal gespecialiseerde partners.

Stoplichtmodel

 

De producten die hierbij horen staan rechts in het stoplichtmodel afgebeeld, te weten:
Publiek en privaatrechtelijk onderzoek, kadastraal onderzoek, omgevingsonderzoek, vergunningaanvragen, bestemmingswijziging, milieuonderzoek, het vermarkten van het concept, marktonderzoek, haalbaarheidsonderzoek, stichtingskostenberekening (stiko), exploitatieberekening, investeringsanalyse, financiering en subsidies.