Bedrijven

Gezien onze waardering voor en ervaring met industriële bedrijven kennen we de vastgoed- en vestigingsproblematiek die hier vaak speelt. Van uitbreiding van uw locatie, wijziging van een vergunning, een complete verplaatsing van uw bedrijf tot de financiele waardering van uw huidige locatie: wij kunnen u hierbij ondersteunen.  Recente bedrijven waar wij voor hebben mogen werken zijn o.a. Steenfabriek de Nijverheid en Zandwinning Netterden.