Zandwinning Azewijn

Uitbreiding Zandwinning Azewijn
Netterden Zand en Grind B.V., 2012 – heden.

Firma Netterden Zand en Grind B.V. produceert bouwgrondstoffen voor de regionale markt. Naast zandwinning heeft het bedrijf een langetermijnstrategie die gericht is op duurzame herbestemming en mvo, zoals het initiatief Min40celcius.

Wij ondersteunen Zandwinning Azewijn met het vergunningenmanagement en de communicatie en het procesmanagement met overheden. Dit heeft geresulteerd in de planologische medewerking van gemeentelijke en provinciale overheden voor uitbreiding van de zandwinplas en diverse essentiële bestemmingswijzigingen.

Meer lezen over Netterden Zand en Grind?