Huisvestingslocatie It’s Us

Nieuwe huisvestingslocatie It’s Us
In opdracht van directie It’s Us, 2014.

Volgens onze ‘Fundamental Concepts’ werkwijze voor locatievraagstukkITS_US-Inside_Solutions-001en hebben we voor It’s Us een nieuwe locatie gezocht.

1) Opstellen Programma van Eisen voor de huisvesting;
2) Voorleggen selectie van mogelijke locaties en bezoeken van de top 3;
3) Begeleiding & advisering bij keuze en onderhandeling;
4) Begeleiding & advisering bij inrichting.