Categorie archief: Landgoed Huys Sevenaer

Een Landgoed in ontwikkeling

IMG_5305

Mijn kennismaking met Landgoed Huis Sevenaer
Alweer 8 jaar geleden is het dat ik – toen als adviseur bij D3 – mij bezig mocht gaan houden met ‘een landgoed in Zevenaar’. Het bleek Huis Sevenaer te zijn. Een landgoed met een prachtige kasteelboerderij maar met een enorme onderhoudsachterstand. Met een schitterende potentie, maar met een complex vraagstuk om in de toekomst zelfstandig rendabel te kunnen zijn. Al snel raakte in verslingerd aan dit landgoed; haar uitstraling, haar historie, de groep toegewijde betrokkenen en vrijwilligers en bovenal een vraagstuk herbestemming pur sang…


De start: het leggen van een fundament
De eerste periode (fase 1) stond in het teken van het oplossen van conflicten en het herstel van de relatie met de gemeente en betrokkenen in de omgeving: het leggen van een fundament om een nieuwe toekomst op te bouwen. Maar ook om een visie te ontwikkelen en hiervoor de financiële middelen (subsidies) voor te realiseren.IMG_5306


Sociale verbinder in de Liemers
In de tweede fase hebben we deze visie verder uitgewerkt. Ook gingen in 2012 de herstelwerkzaamheden van start met 3 renovatieprojecten en zochten we naar de juiste partners om samen van Landgoed Huis Sevenaer een sociale verbinder in de Liemers te maken.


De eerste resultaten
Inmiddels bevinden we ons in de derde fase, met de eerste resultaten en opleveringen. Zo werd het Polderhuis opgeleverd en gingen we van start met onze nieuwIMG_5304e Tuinders, Fenna en Martijn. We hebben ons vrijwilligersprogramma geprofessionaliseerd onder leiding van Taco Ijzerman. Michiel Beltman startte met de Landgoedwinkel en op 12 februari vindt de opening van zijn restaurant  Eet-Lokaal plaats. De definitieve plannen voor de Landgoedwinkel en de Bed en Breakfast hebben ook hun plek gevonden. De uitvoering hiervan begint in april.


Bron: Gelderlander

Bron: Gelderlander

Bouwen met energie
We zijn er nog lang niet: er ligt nog genoeg (herstel)werk in het verschiet. Maar er is al veel veranderd. Ook ben ik zelf al een paar jaar niet meer werkzaam bij D3. In 2012 ben ik samen met Jojanneke Fundamental Concepts begonnen. Erg blij ben ik, dat we vanuit Fundamental Concepts dit prachtige Landgoed mogen blijven adviseren en dat we nu de resultaten kunnen zien.

imageHelaas maakt de Jonkheer dit niet meer mee. Ik ben erg dankbaar hem nog persoonlijk gekend te hebben en met zijn passie voor dit Landgoed ‘besmet’ te zijn geraakt. Want dit project geeft energie: we zijn echt aan het bouwen!

Kijk voor een impressie dit filmpje. 

Schermafbeelding 2015-02-01 om 14.20.10


 

 

Van vervallen landgoed naar een eigentijds & rendabel succesproject!


 

Huys Sevenaer

het landgoed

door: John Holtrust-Westerbeek

Een karakteristieke locatie met potentie
Het is alweer 5 jaar geleden dat ik kennismaakte met het Landgoed Huys Sevenaer, via mijn toenmalige werkgever. Ik zag direct de uniciteit van dit Landgoed: een karakteristieke locatie met cultuurhistorische waarde en talrijke mogelijkheden. Een locatie met potentie dus. Maar ook zag ik de vervallen staat…


Een project met potentie en uitdaging!
Een landgoed in deze staat was onmogelijk om in de toekomst te behouden. Maar dit opgeknapt en rendabel krijgen zou ontzettend veel investeringen behoeven. Bovendien bleken er nogal wat strubbelingen tussen eigenaar, gemeente en andere partijen te zijn. Een project met potentie maar vooral veel uitdaging dus!


Beginnen bij het begin: de uitgangspunten
Allereerst hebben we een overeenkomst gesloten met de Jonkheer met hierin de doelstellingen, uitgangspunten en verantwoordelijkheden geformuleerd. Vervolgens hebben we op basis van de wensen van de Jonkheer en de gemeente, de potentiële mogelijkheden van de locatie en de behoeften van de omgeving en gebruikers een ontwikkelingsvisie geschreven.


Tijd om draagvlak te creëeren
Toen was het tijd om bestuurlijk draagvlak te creëeren. Veel tijd hebben we gestoken in gesprekken met de provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. De gemeente Zevenaar was inmiddels (begin 2010) overtuigd van de geweldige waarden van het Landgoed en stelde verschillende fondsen beschikbaar om mij nader bij het herstel te betrekken.


Eevliegende start project
Toen het lukte om medio 2011 het Landgoed bij de provincie Gelderland op de lijst voor de “vliegende start projecten’ te krijgen kwam het herstel in een stroomversnelling. Hierdoor kwam er maar liefst € 1 miljoen beschikbaar ten behoeve van het herstel van het Landgoed. Eind 2011 ging de renovatie van de veestal, het polderhuis en de binnenplaats van start.


Het Landgoed als Kasteelboerderij
Er ligt nog ongelofelijk veel werk maar de feitelijke uitvoering is dus begonnen! We werken stap voor stap en bottum up aan de uitvoering van de ontwikkelingsvisie. Doelstelling is dat het landgoed over 5 jaar als kasteelboerderij functioneert, als cultuur- en natuurhistorisch centrum van de Liemers. Deze totale herontwikkeling kost tussen de 6 en 9 miljoen Euro. Het is dan ook onmogelijk om het totale herstel van het landgoed in één keer te doen, maar het draagvlak en de bereidheid bij iedereen om er een succes van te maken is enorm. Dat maakt het werken aan dit project zo leuk!


 

Het vervolg..
Voor mij is het ook persoonlijk een uniek project; de markante levensvisie en onverzettelijkheid van Jonkheer van Nispen van Sevenaer zijn ongelofelijk inspirend. Ik ben blij hem te kennen en hem te mogen helpen zijn levensvisie verder te kunnen realiseren.

Ik blijf hier dan ook met vol enthousiasme aan werken!
Zowel als mede-bestuurslid van de Stichting behoud Landgoed Sevenaer en via de opdracht die we met Fundamental Concepts mogen doen.

Via deze Blog hou ik jullie graag op de hoogte van de vorderingen!