Tagarchief: Monument

Een kasteelboerderij in hartje Zevenaar: een gastblog voor Monumentje.nl

Gevraagd worden als gastblogger voor Monumentje! is een eer. Lang hoefde ik niet na te denken over het onderwerp: als vennoot bij Fundamental Concepts is een van onze grote projecten Landgoed Sevenaer: een monumentje van formaat! Als u een mo(nu)mentje heeft neem ik u graag mee….. in hoe dit momumentje een blijvertje is.
En hoe dit wellicht een inspirerend voorbeeld voor vele monumenten mag zijn!


Een kasteelboerderij in hartje Zevenaar
 Zevenaar, een Gelderse stad en gemeente in de Liemers, onderdeel van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, heeft haar naam te danken aan een Middeleeuwse Burght ‘Kasteel Sevenaer’. Net zoals veel erfgoed is ook deze burght helaas in 1685 is gesloopt. Wat gelukkig wel bewaard is gebleven is Huis Sevenaer: een Middeleeuwse kasteelboerderij in het stadshart van Zevenaar.


Van glorie naar verval
Sinds 1785 is Huis Sevenaer, onderdeel van Landgoed Sevenaer, in handen van de familie van Nispen. Het gebouw is dan echter zwaar vervallen en wordt verbouwd en gemoderniseerd. Architect deelt aan het begin van de 20e eeuw het huis in twee aparte woondelen. Eind 1947 neemt Jonkheer van Nispen tot Sevenaer het Landgoed over. Verval lag echter wederom op de loer en bedreigde het voortbestaan.


Leegstand en verval zijn de grootste bedreigingen
Indien erfgoed vervalt en de kosten tot herstel steeds verder oplopen wordt de kans op succesvolle herbestemming steeds kleiner: bloot-gesteld aan wind en regen raken monumentale waarden aangetast of gaan zelfs verloren en ook het omliggende gebied verloedert. Het is dan ook zaak op tijd in te haken! Op deze manier kunnen we ons erfgoed niet alleen koesteren, maar ook toekomstige bedreigingen als verval buiten de deur houden.


Een kasteelboerderij met een hart
Landgoed Sevenaer is sinds de jaren ‘60 een gemengd biologisch bedrijf met groenten, fruit, graan en vee. Het bedrijf laat landbouwproductie samengaan met hoge ecologische en cultuurhistorische waarden. Op het Landgoed zijn maar liefst 11 Rijksmonumenten gelegen!

Sinds 2009 draagt ook de gemeente het Landgoed een warm hart toe; na jaren van juridische procedures is er draagvlak vanuit de gemeente voor het behoud van het Landgoed: samen met de Stichting behoud Landgoed Sevenaer, diverse betrokkenen en een professionele aanpak liggen er nu ambitieuze maar realistische plannen in uitvoering. Bovendien is er sinds 2010 maar liefst EUR 1,5 miljoen aan subsidies –voornamelijk door de provincie- beschikbaar gesteld. Om het herstel te realiseren, verval in de toekomst tegen te gaan en Landgoed Huis Sevenaer dan ook duurzaam zelfstandig te behouden voor de toekomst!


Rust op het Landgoed
Het voortbestaan van Landgoed Huis Sevenaer als agrarisch landgoed wordt niet meer bedreigd door verstedelijking. Dankzij de duidelijke visie van de Jonkheer op geïntegreerde teelmethode en zijn onuitputtelijke strijd dit landgoed te beschermen is deze kasteelboerderij bewaard gebleven. Helaas is Jonkheer van Nispen op 12 augustus 2012 overleden. Zijn laatste rustplaats is op zijn eigen Landgoed.


Samenwerken, herbestemmen en aanpakken!
Landgoed Sevenaer heeft de draad, met ondersteuning van Fundamental Concepts, weer met frisse moed opgepakt. Enkele Rijksmonumenten van het landgoed zijn inmiddels in oude glorie hersteld en onder andere getransformeerd naar een Landgoedwinkel en Brasserie. Het realiseren van meerdere verschillende functies is in volle gang, zo wordt de tuinderij uitgebouwd en wordt er gezocht naar passende maar commerciële exploitanten. Deze combinatie van functies in dit bijzondere stukje erfgoed maken van dit Landgoed een duurzaam en zelfstandige kasteelboerderij. Alles in lijn met de visie van de Jonkheer.