Tagarchief: Herbestemmen

Van florerend kloosterleven naar herbestemde kloosters

Sinds de eeuwwisseling worden veel kloostergemeenschappen in NL gesloten. Na een periode van vergrijzing en dalende animo is het instandhouden ervan niet meer reëel.

Ooit floreerde het Nederlandse kloosterleven het hoogste aantal kloosterlingen ooit rond 1960. Nederland heeft dan wereldwijd – in absolute getallen – het hoogste aantal missionarissen, bijna 50.000 Nederlanders behoren dan tot een kloostergemeenschap.

Fotograaf: Wiel van der Randen

Fotograaf: Wiel van der Randen

In 2012 zijn dat er nog 6000, in 150 kloosters. VolZin voorspelt dat er tot 2022 nog ongeveer 1200 kerken zullen sluiten (Over de herbestemming van kerken schreven wij al eerder) en dat er van de ca 150 kloosters in 2017 – 2022 nog slechts tien tot vijftien door religieuzen bewoonde kloosters overblijven, zoals in Egmond, Zundert, Tilburg, Arnhem en Doetinchem.


Over BOEi
Om het verval onder kerken en kloosters tegen te gaan was 2008 ‘Jaar van het Religieus Erfgoed’. Samen met de Stichting Behoud en Herbestemming Religieus Erfgoed (BHRE) is BOEi in 2008 begonnen met het restaureren en herbestemmen van religieuze monumenten. BOEi is een ondernemende organisatie zonder winstoogmerk en heeft de ambitie een oplossing te vinden voor het maatschappelijke vraagstuk van het leegkomende erfgoed.  BOEi richt zich op industrieel, agrarisch en dus religieus erfgoed. De eerste resultaten zijn inmiddels opgeleverd en bieden zicht op eenmooie toekomst voor het kerkelijk erfgoed van Nederland.

Klooster Elsendael Boxmeer

Klooster Elsendael Boxmeer

Als het gaat over de herbestemming van religieus erfgoed zijn er talloze interessante mogelijkheden. Er zijn natuurlijk mensen die ervan dromen om te wonen in een kerk, maar ook een klooster dat dienst doet als kantoorruimte komt regelmatig voor. De mogelijkheden zijn in principe eindeloos, waarbij er altijd op een respectvolle wijze wordt omgegaan met  het verleden van een monument en de band met de omgeving. (Bron: BOEi.nl)


Aan de slag met Landgoed Monnikenberg: De Stad Gods
Landgoed Monnikenberg is hier een voorbeeld van. Dit landgoed is een klooster in Hilversum, in eigendom van BOEi. In het Masterplan Monnikenberg staat beschreven hoe zorgpark, wonen, landgoed en natuur worden ontwikkeld. In de directe omgeving wordt een bovenregionaal innovatief zorgpark ontwikkeld. Onder andere ziekenhuis Tergooi wordt vernieuwd. Aan de oostkant van Landgoed Monnikenberg, omringt door de natuur in bezit van Het Goois Natuur Reservaat, ligt het klooster de Stad Gods. Het klooster werd gebruikt door de zusters

Bron: BOEi

Bron: BOEi

Augustinessen, inmiddels woont een deel van de zusters in de naastgelegen verbouwde boerderij. Als BOEi brengen we de verschillende exploitatiemogelijkheden in kaart, variërend van particuliere bewoning, kantoor tot zorginstelling. Een nieuwe bestemming voor het klooster moet – vanzelfsprekend –  in harmonie zijn met het omliggende natuurgebied.

Trots ben ik dat ik vanaf 1 april 2016 opdrachten voor BOEi mag doen en mee mag bouwen aan het herontwikkelen van erfgoed, waaronder Landgoed Monnikenberg.


 

Succesfactoren herbestemming

succesIn eerdere blogs heb ik ze al wel eens aan bod laten komen. Maar nu nog eens even op een rijtje: wat zijn volgens ons <Fundamental Concepts> de factoren die het succes van herbestemmen bepalen?

Het succes van het herbestemmen van historisch erfgoed wordt volgens ons bepaald door de volgende factoren:

1) de waarde van het gebouw (maatschappelijke waarde, locatie en historie);
2) de staat en mogelijkheden van het bouwwerk;
3) het betrekken van toekomstige gebruikers voor draagvlak en functiebepaling;
4) het creëren van een concept met verschillende functies met respect voor het bouwwerk;
5) transparante aanpak waar burger, bewoners, betrokkenen hun rol in kunnen pakken.

 


 

Herbestemmen is cool en hip!

Herbestemming, ik heb er al veel over getweet, geblogd, geschreven. Het is een term waar veel onder schuil gaat. Van een restauratie van een monumentaal pand tot en met de gebiedsgerichte aanpak van bijvoorbeeld een oud industrieel gebied. Bouwfonds had in februari een publicatie naar ons hart vanwege de gedeelde visie op herbestemming. Vandaar ook dat ik het artikel graag nog eens onder de aandacht wil brengen en er een aantal zaken uit wil lichten.


Schermafbeelding 2013-07-24 om 21.45.46

Hoe komen we ook alweer aan de vele leegstand?
– economische crisis: gedaalde vraag naar gebouwen;
– opkomst van Het Nieuwe Werken: uitbreidingsvraag is veranderd in een
vervangingsvraag;
– opkomst van internetwinkels:
– dalende vraag naar winkelruimten;
– gewijzigde productie omstandigheden;
– een wijziging in zorgbehoeften en rijksbeleid;
– ontkerkelijking en bezuinigingen: veel leegstaande kerken.


Herbestemmen is een opgave met een geheel eigen dynamiek en moeilijkheidsgraad
tegelijkertijd legt een geslaagde herbestemming vaak een basis voor een waardestijging van de omliggende nieuwbouw. De planeconomische kennis is hiervoor in tijden van crisis belangrijker dan ooit. Dat geldt zeker voor herbestemmingen, waar ‘tekenen’ en ‘rekenen’ voortdurend gelijk op moeten gaan om tot een haalbaar plan te kunnen komen. De situatie op de vastgoedmarkt is daarbij fundamenteel anders dan enkele jaren geleden, toen bekostiging en financiering nauwelijks een probleem vormde. Inmiddels zijn de rijkssubsidies voor stedelijke vernieuwing nagenoeg allemaal verdwenen, verkeren gemeenten en woningcorporaties in financieel zwaar weer en houden banken de geldkraan dicht. Het overgrote deel van de herbestemmingen komt daarmee onder marktconforme omstandigheden tot stand.


Waarom zouden we ook alweer herbestemmen?
– Waardestijging van het omliggende gebied;
– Karakteristieke gebouwen zijn nog steeds cool en hip!;
– Voorkomen van kapitaalvernietiging;
– Uit Respect voor het verleden;
– Een authentiek en eigentijds straatbeeld!

Wil je het gehele artikel lezen? Dat kan hier!


Zo gaat de molen, de molen, de molen, zo gaat de molen, de moholen..

Zo gaat de molen, de molen, de molen, zo gaat de molen, de moholen..
Zo gaan de wieken, de wieken, de wieken, zo gaan de wieken, de wiehieken..

Wereldwijd staat ons landje bekend om haar molens: als symbool voor onze strijd tegen het water en voor ons typische polderlandschap. Molens zijn monumenten van techniek en economische ontwikkeling, maar ook van herinnering en nostalgie. De oorspronkelijke functies van molens zijn dan wel overgenomen door elektrisch aangedreven maalderijen, de cultuurhistorische waarde van molens is voor ons land ongekend. Ons vlakke landje is niet voor te stellen zonder dit markante beeldmerk: een positieve verbinder van natuur, landschap en monumenten.

En zijn we niet allemaal opgegroeid met dit oud hollandsche liedje? 


78% van de molens gaat niet meer..

Maar liefst 10.000 windmolens stonden er in de 19e eeuw in ons land. Momenteel zijn dat er nog 1.191. Ook al lijken de beeldbepalers vanzelfsprekend in ons landschap: om ze te bewaren is professionele aandacht en financiële ondersteuning nodig. De overheid onderkent het belang van molens als cultuurdragers: voor Nederlanders en voor toeristen. Dat gebeurt met subsidie, kennisopbouw, praktische advisering en door richting te geven aan de behoudspraktijk (www.cultureelerfgoed.nl). Maar om ze duurzaam zelfstandig te maken komt ook herbestemming om de hoek kijken. Het is financieel en functioneel niet altijd mogelijk om monumenten onveranderd in stand te houden. In bepaalde gevallen kan herbestemming het gebruik van een monument bevorderen en de positie ervan in de maatschappij versterken. Het bevorderen van herbestemming is daarom eenvan de pijlers van de modernisering van het monumentenbeleid.

 


Factoren van belang voor succesvolle herbestemming:

 • de monumentale waarde van de molen
  (bouwhistorie, binding molen en omgeving)
 • de historische waarde
  (functie, type, oorsprong, economische functie)
 • architectuur en kunsthistorische waarden
 • situationele waarden (wat is de locatie van de molen)
 • bouwkundige staat
 • gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaamheid

Inspirerende voorbeelden

Vanzelfsprekend wordt de herbestemming van molens beperkt door de karakteristieke vorm van de molen. Toch zijn er mogelijkheden genoeg om hier creatief mee om te gaan. Op 11 en 12 mei was het nationale molendag: de dag die mensen de kans geeft kennis te maken met nog meer molens. Ook dit jaar zijn deze dagen weer goed bezocht. Gelukkig zijn heel veel molens het gehele jaar te bezoeken.

Enkele inspirerende voorbeelden op een rij:
In Molen Hunsingo (Restaurant In de Molen) kun je eten op hoog niveau! Een unieke ervaring is het om te overnachten in één van de logementen op de maal-en graanzolder van de molen. Op de eerste verdieping bevindt zich van oorsprong de graanzolder. Vroeger werd daar meel en graan opgeslagen. De tweede verdieping van de molen is de maalzolder waar het meel, afkomstig vanaf de bovengelegen steenzolder, in zakken werd opgevangen.

Molen Schoonoord is een voormalig korenmolen waarvan de geschiedenis wordt gekenmerkt door branden. Toch is hij steeds gerestaureerd en wordt hij tegenwoordig bewoond door een Pianohandel.

In De Molenvliet kun je even helemaal tot rust komen. Deze afgeknotte molen is herbestemd tot vakantiewoning.

Molen en pakhuis De Hoop in Breda herbergt tegenwoordig een winkel, appartement en dierenartsenpraktijk.

Pannenkoekenrestaurant en zalencentrum Molen de Zwaluw: een bijzonder sfeervol restaurant in een mooi restaureerde molen: je kunt hier terecht voor bruiloften, jubilea of vergaderingen, het is allemaal te zien op hun professionele website.

Kortom: net als voor kerken geldt ook voor molens: ik geloof er in!
Beeldbepalende objecten met historische waarde: en vooral Herbestemmingsmogelijkheden genoeg!


Méér mensen geloven… in het herbestemmen van kerken!

Op 4 feb schreef ik een blog over het herbestemmen van kerken: “Ik geloof… in het herbestemmen van kerken!”. Een ‘levend’ onderwerp, zo bleek. Het werd veel gelezen en er kwamen veel reacties. Ook ontstond er een interessante dialoog in de LinkedIn groep; variërend van meningen, stellingen en de inbreng van inspirerende kerken. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven! De komende jaren komen er naar verwachting maar liefst > 1000 kerken vrij. Hoe kunnen we die succesvol herbestemmen zodat ze bewaard blijven?


Dat gaat zomaar niet!
Suzanne Groenewold Strengs benadrukt de risico’s: wie gaat dit allemaal betalen en zeker in deze tijd? Hierover zegt Eduard Kruijt: Er zijn meestal 3 mogelijkheden:
1)  De eigenaar van het pans neemt de mutatiefinanciering op zich 2)  Een partij die financiert het geheel met als doel er een beleggingsobject van te maken. Dus de huuropbrengst is het brutorendement. 3) Een groep bewoners van een samenleefgroep legt het geld bij elkaar voor de transformatie.


Kansen
Paul Neeleman benadrukt de mogelijkheden door de combinatie van authentieke en eigentijdse elementen: “Ik zou ook graag bijvoorbeeld mogelijkheden voor een bibliotheek of seniorenhuisvesting gerealiseerd zien. Maar ook bedrijfsverzamelvormen. Mits goed toegepast biedt de oorspronkelijke bestemming juist ‘ziel’ aan een gebouw.” Iets wat bij nieuwbouw zelden lukt..


Analyses zijn essentieel
Een goede haalbaarheidsanalyse, een onderscheidend concept en huur/exploitatiecontracten zijn essentieel. Mike Rijken wijst hierbij op de subsidieregeling van de Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed om de haalbaarheid van herbestemming te onderzoeken (www.cultureelerfgoed.nl). Ook is natuurlijk een omgevingsanalyse hier onderdeel van. Suzanne vraagt zich af of de herbestemming tot kinderdagverblijven in deze tijd (waarin de vraag naar kinderopvang afneemt) nog wel een slimme is: dat is iets zal uit de omgevingsanalyse moet blijken: wat is er in de omgeving en wat zijn de behoeften?


Voorbeelden inspireren
Ankie van Tatenhove benadrukt dat rekening houden met emoties cruciaal is voor het behoud van kerken met nieuwe concepten. En bovendien: “Niet alles kan zomaar”aldus Jacobien Gelderloos. Mike Rijken benadrukt dat dit onder andere opgelost kanworden door de religieuze bestemming niet op te heffen, maar aan te vullen, bijvoorbeeld met naschoolse opvang. Hier zijn mooie en succesvolle voorbeelden van.


Inspirerende voorbeelden
Veel reacties kwamen er met inspirerende voorbeelden van herbestemde kerken. Opvallend was dat van velen – vooral de kinderdagverblijven – zeer weinig tot geen fotomateriaal te vinden is. Schijnbaar is de unieke uitstraling niet iets waarmee de bedrijven zich profileren. Een gemiste kans denk ik.

Een aantal voorbeelden opgesomd: 

 • Vera Welker, een succesvol makelaar van Kreffer en Welker Makelaardij, attendeerde me op de Oosterkerk te Enschede. Een kerkdie in ’69 nog door brand verwoest werd en vanaf 2003 buiten gebruik. Enkele jaren stond sloop op deplanning maar in 2012 werd er dan toch door het ministerie van OC en W ruim 52.000 euro uitgetrokken voor de herbestemming. Het werden appartementen voor ex-verslaafden.
 • Stefan van der Velden wijst op de Petrus Kerk in Vught: gerenoveerd en heringericht met o.a. een bibliotheek, museum en horeca.
 • Bianca van der spoel noemt De blauwe egel te Utrecht: ook getransformeerd tot kinderdagvervlijf.
 • Elbert Draisma verwijst naar de Fatih Moskee in de Jordaan in Amsterdam: “net als de Aya Sofia in Istanbul oorspronkelijkgebouwd alskatholieke kerk”
 • Jan van Hekke heeft een kerk gekocht om onder meer zijn onderneming in te huisvesten, De Verzameling” inWestervoort: een beauty van een herbestemde kerk, een combinatie van functies en inmiddels uitgeroepen tot mooiste vergaderruimte van Nederland!
 • Lisette Schoenmaker zegt: “ Als architect ben ik betrokken bij de herbestemming van de St. Jan de Doperkerk in Arnhem (opening dit voorjaar). Nabestaanden van overledenen kunnen in de kerkde urnen plaatsten vanoverledenen in urnenmuren en urnencrypten. Voor gedenkbijeenkomsten is eveneens ruimte. De oorspronkelijke kerkgangers kunnen terecht in een kapel. Ook wijst zij op Selexyz en het Kruisherenhotel, beide in Maastricht: een werkelijk prachtig designhotel in voormalig 15e eeuwse klooster.
 • Een jong kerkgebouw dat toch al herbestemd is is het Octogonale kerkgebouw uit 1972 te Utrecht: ook herbestemd tot kinderdagverblijf.

Hoe krijg je gemeenten en kerkgenootschappen zo ver?
Vraagt ook Monique Schuitje Varen zich af. Dat is nou iets waarvoor het beste ervaren specialisten in te schakelen zijn. Het bewandelen van de juiste paden, op het juiste moment en middels de juiste voorbereiding: dit vergt kennis, kunde en ervaring. Fundamental Concepts kan daarbij helpen: gespecialiseerd in herbestemming: zowel conceptontwikkeling– en uitvoering als locatieadvies, als uitvoering: het gehele traject dus!

 

Een kasteelboerderij in hartje Zevenaar: een gastblog voor Monumentje.nl

Gevraagd worden als gastblogger voor Monumentje! is een eer. Lang hoefde ik niet na te denken over het onderwerp: als vennoot bij Fundamental Concepts is een van onze grote projecten Landgoed Sevenaer: een monumentje van formaat! Als u een mo(nu)mentje heeft neem ik u graag mee….. in hoe dit momumentje een blijvertje is.
En hoe dit wellicht een inspirerend voorbeeld voor vele monumenten mag zijn!


Een kasteelboerderij in hartje Zevenaar
 Zevenaar, een Gelderse stad en gemeente in de Liemers, onderdeel van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, heeft haar naam te danken aan een Middeleeuwse Burght ‘Kasteel Sevenaer’. Net zoals veel erfgoed is ook deze burght helaas in 1685 is gesloopt. Wat gelukkig wel bewaard is gebleven is Huis Sevenaer: een Middeleeuwse kasteelboerderij in het stadshart van Zevenaar.


Van glorie naar verval
Sinds 1785 is Huis Sevenaer, onderdeel van Landgoed Sevenaer, in handen van de familie van Nispen. Het gebouw is dan echter zwaar vervallen en wordt verbouwd en gemoderniseerd. Architect deelt aan het begin van de 20e eeuw het huis in twee aparte woondelen. Eind 1947 neemt Jonkheer van Nispen tot Sevenaer het Landgoed over. Verval lag echter wederom op de loer en bedreigde het voortbestaan.


Leegstand en verval zijn de grootste bedreigingen
Indien erfgoed vervalt en de kosten tot herstel steeds verder oplopen wordt de kans op succesvolle herbestemming steeds kleiner: bloot-gesteld aan wind en regen raken monumentale waarden aangetast of gaan zelfs verloren en ook het omliggende gebied verloedert. Het is dan ook zaak op tijd in te haken! Op deze manier kunnen we ons erfgoed niet alleen koesteren, maar ook toekomstige bedreigingen als verval buiten de deur houden.


Een kasteelboerderij met een hart
Landgoed Sevenaer is sinds de jaren ‘60 een gemengd biologisch bedrijf met groenten, fruit, graan en vee. Het bedrijf laat landbouwproductie samengaan met hoge ecologische en cultuurhistorische waarden. Op het Landgoed zijn maar liefst 11 Rijksmonumenten gelegen!

Sinds 2009 draagt ook de gemeente het Landgoed een warm hart toe; na jaren van juridische procedures is er draagvlak vanuit de gemeente voor het behoud van het Landgoed: samen met de Stichting behoud Landgoed Sevenaer, diverse betrokkenen en een professionele aanpak liggen er nu ambitieuze maar realistische plannen in uitvoering. Bovendien is er sinds 2010 maar liefst EUR 1,5 miljoen aan subsidies –voornamelijk door de provincie- beschikbaar gesteld. Om het herstel te realiseren, verval in de toekomst tegen te gaan en Landgoed Huis Sevenaer dan ook duurzaam zelfstandig te behouden voor de toekomst!


Rust op het Landgoed
Het voortbestaan van Landgoed Huis Sevenaer als agrarisch landgoed wordt niet meer bedreigd door verstedelijking. Dankzij de duidelijke visie van de Jonkheer op geïntegreerde teelmethode en zijn onuitputtelijke strijd dit landgoed te beschermen is deze kasteelboerderij bewaard gebleven. Helaas is Jonkheer van Nispen op 12 augustus 2012 overleden. Zijn laatste rustplaats is op zijn eigen Landgoed.


Samenwerken, herbestemmen en aanpakken!
Landgoed Sevenaer heeft de draad, met ondersteuning van Fundamental Concepts, weer met frisse moed opgepakt. Enkele Rijksmonumenten van het landgoed zijn inmiddels in oude glorie hersteld en onder andere getransformeerd naar een Landgoedwinkel en Brasserie. Het realiseren van meerdere verschillende functies is in volle gang, zo wordt de tuinderij uitgebouwd en wordt er gezocht naar passende maar commerciële exploitanten. Deze combinatie van functies in dit bijzondere stukje erfgoed maken van dit Landgoed een duurzaam en zelfstandige kasteelboerderij. Alles in lijn met de visie van de Jonkheer.


Van HNW naar HNH!

Door: Jojanneke Holtrust-Westerbeek

Het nieuwe werken (HNW)is zóóóóóóóó 2011.

Ondanks dat sommige organisaties er nog steeds niet aan durven geloven en het voor anderen ook simpelweg nooit gaat werken, mogen we toch niet meer spreken van het ‘nieuwe’ werken. Nederland loopt wereldwijd voorop en al 10 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkt structureel op een nieuwe manier (hevo, themanr 4). Het is dus eigenlijk gewoon werken anno nu. Maar deze manier van werken zorgt er wel voor dat de leegstand van kantoren verder zal oplopen tot zo’n 25 a 40%. Bovendien zullen kantoren anders gefaciliteerd moeten worden – ten dienste gesteld worden aan de werkvorm in feite – om het nieuwe werken binnen organisaties optimaal te faciliteren. Oftwel: om aan te sluiten bij de locatiebehoefte van menig ondernemer van nu.


De gebruiker centraal
Tijdens onze zoektocht naar een geschikte locatie voor een van onze relaties wordt wederom pijnlijk duidelijk; kantoorruimte is er genoeg, maar helaas voornamelijk ‘old school’ concepten, veelal troosteloos gepresenteerd. Er zijn mooie voorbeelden van locaties die inspringen op de wensen van nu, maar deze zijn dun bezaaid en dan ook vrijwel volledig bezet. Zo zijn Spaces of Creative Valley mooie voorbeelden, evenals Het Nieuwe Kantoor. Deze locaties voldoen wel aan de wensen van de kantoorgebruiker van nu!


Behoefte aan flexibiliteit en authenticiteit: tijd voor het nieuwe herbestemmen!
Ons land is in recessie; we hebben behoefte aan authenticiteit, bedrijven krimpen in en het nieuwe werken (o nee, het werken anno nu;) heeft zijn intrede gedaan. Efficiency en flexibiliteit zijn voor organisaties de toverwoorden om te overleven en bovendien in de toekomst medewerkers vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen te geven: voorwaarden om de beste talenten aan je te binden.


De functie van huisvestingslocaties
De bedrijfslocatie; de kantoorruimte met haar voorzieningen, zijn randvoorwaardelijke elementenom de medewerkers optimaal te laten functioneren. Kortom; locatiebehoeften veranderen en er is leegstand te over!  Deze leegstand voldoet in veel gevallen niet aan de eisen van de kantoorgebruiker van nu. En wordt daar door het vastgoed-establishment op ingesprongen? Mijn inziens niet. Vandaar mijn motto om bestaande locaties aan te laten sluiten bij de behoeften van nu: tijd voor Het Nieuwe Herbestemmen!
Nieuwe concepten met een smeltkroes aan functies, met als uitgangspunten: flexibiliteit en vrijheid!


En je raadt het al.. daar is Fundamental Concepts u graag bij van dienst. Zowel bij het vinden van huisvesting die past bij uw onderneming als bij het geschikt maken van huisvesting voor de gebruiker van nu!


Van vervallen landgoed naar een eigentijds & rendabel succesproject!


 

Huys Sevenaer

het landgoed

door: John Holtrust-Westerbeek

Een karakteristieke locatie met potentie
Het is alweer 5 jaar geleden dat ik kennismaakte met het Landgoed Huys Sevenaer, via mijn toenmalige werkgever. Ik zag direct de uniciteit van dit Landgoed: een karakteristieke locatie met cultuurhistorische waarde en talrijke mogelijkheden. Een locatie met potentie dus. Maar ook zag ik de vervallen staat…


Een project met potentie en uitdaging!
Een landgoed in deze staat was onmogelijk om in de toekomst te behouden. Maar dit opgeknapt en rendabel krijgen zou ontzettend veel investeringen behoeven. Bovendien bleken er nogal wat strubbelingen tussen eigenaar, gemeente en andere partijen te zijn. Een project met potentie maar vooral veel uitdaging dus!


Beginnen bij het begin: de uitgangspunten
Allereerst hebben we een overeenkomst gesloten met de Jonkheer met hierin de doelstellingen, uitgangspunten en verantwoordelijkheden geformuleerd. Vervolgens hebben we op basis van de wensen van de Jonkheer en de gemeente, de potentiële mogelijkheden van de locatie en de behoeften van de omgeving en gebruikers een ontwikkelingsvisie geschreven.


Tijd om draagvlak te creëeren
Toen was het tijd om bestuurlijk draagvlak te creëeren. Veel tijd hebben we gestoken in gesprekken met de provincie Gelderland, de Rijksdienst voor het cultureel Erfgoed en het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie. De gemeente Zevenaar was inmiddels (begin 2010) overtuigd van de geweldige waarden van het Landgoed en stelde verschillende fondsen beschikbaar om mij nader bij het herstel te betrekken.


Eevliegende start project
Toen het lukte om medio 2011 het Landgoed bij de provincie Gelderland op de lijst voor de “vliegende start projecten’ te krijgen kwam het herstel in een stroomversnelling. Hierdoor kwam er maar liefst € 1 miljoen beschikbaar ten behoeve van het herstel van het Landgoed. Eind 2011 ging de renovatie van de veestal, het polderhuis en de binnenplaats van start.


Het Landgoed als Kasteelboerderij
Er ligt nog ongelofelijk veel werk maar de feitelijke uitvoering is dus begonnen! We werken stap voor stap en bottum up aan de uitvoering van de ontwikkelingsvisie. Doelstelling is dat het landgoed over 5 jaar als kasteelboerderij functioneert, als cultuur- en natuurhistorisch centrum van de Liemers. Deze totale herontwikkeling kost tussen de 6 en 9 miljoen Euro. Het is dan ook onmogelijk om het totale herstel van het landgoed in één keer te doen, maar het draagvlak en de bereidheid bij iedereen om er een succes van te maken is enorm. Dat maakt het werken aan dit project zo leuk!


 

Het vervolg..
Voor mij is het ook persoonlijk een uniek project; de markante levensvisie en onverzettelijkheid van Jonkheer van Nispen van Sevenaer zijn ongelofelijk inspirend. Ik ben blij hem te kennen en hem te mogen helpen zijn levensvisie verder te kunnen realiseren.

Ik blijf hier dan ook met vol enthousiasme aan werken!
Zowel als mede-bestuurslid van de Stichting behoud Landgoed Sevenaer en via de opdracht die we met Fundamental Concepts mogen doen.

Via deze Blog hou ik jullie graag op de hoogte van de vorderingen!